اجرای عایق حرارتی پشم سنگ

جهت مخازن و لوله های بخار کارخانه

کارفرما

نام کارفرما / شرکت

مجری

هایپر عایق

عایق حرارتی پشم سنگ

عایق الاستومری

w repair pic opt

جهت دریافت مشاوره رایگان

اطلاعات خود را ثبت نمایید، کارشناسان ما با شما در تماس خواهند بود

نمونه کارهای مشابه