عایق کاری چیست؟

عایق کاری چیست؟ همه چیز در باره عایق کاری و انواع آن

هزینه های سنگین  تولید و توزیع انرژی ، محدود بودن منابع انرژی ، صدمات و زیان های جبران ناپذیری که به محیط زیست وارد خواهد کرد ، همگان را بر آن داشته تا با روش های مختلف عایق کاری ساختمان از اتلاف انرژی تا حد امکان جلوگیری کنند.

ادامه مطلب